foto
Inici El Consell Comarcal Consells de Govern i d'Alcaldes
Imprimeix Correu electrònic
ÒRGANS COL·LEGIATS: CONSELL DE GOVERN I CONSELL D'ALCALDES
 
 
El Consell de Govern

El Consell de Govern és un òrgan complementari del Consell Comarcal, les funcions del qual són assistir i assessorar el president, exercir les facultats i atribucions que li deleguin el president i el Ple, i exercir el control i la fiscalització del gerent i els altres òrgans executius, per delegació del Ple. El Consell de Govern celebra sessions ordinàries el primer i el tercer dimarts de cada mes a les 19.00h hores  i sessions extraordinàries quan es considera necessari.

Consulteu les actes del Consell de Govern

Formen part del Consell de Govern del mandat 2015-2019:

- Il·lm. Sr. Joan Manso i Bosoms (CiU)

- Sr. Eudald Picas i Mitjavila (CiU)

- Sra. Immaculada Constans i Ruiz (CiU)

- Sr. Josep Coma i Guitart (CiU)

- Sr. Joan Albamonte i Ventanyol (CiU)

- Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret (CiU)

- Sr. Josep Estragués i Bonada (CiU)

- Sra. Dolors Cambras i Saqués (CiU)

- Sr. Enric Gràcia i Barba (CiU)

- Sr. Jordi Caparrós i Marcé (MES)

- Sr. Lluís López i Lafuente (MES)

 

El Consell d'Alcaldes

El Consell d’Alcaldes del Ripollès és un òrgan del Consell Comarcal integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president del Consell, perquè informi de les propostes que siguin d'interès per als municipis abans de sotmetre-les a l'aprovació del Ple o d'altres òrgans competents per raó de la matèria .Té la seva seu en el domicili del Consell Comarcal del Ripollès. No obstant això, podrà celebrar vàlidament les seves sessions a la seu de qualsevol ajuntament de la comarca, amb l’ habilitació prèvia.

Es reuneix el primer dimarts dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre (cada dos mesos) a les 19.00 hores, i ha d’emetre un dictamen previ abans de la resolució definitiva sobre qüestions d’interès per a la comarca, i en tot cas, ha d'emetre informe sobre les qüestions següents: l’aprovació del programa d’actuació comarcal, el reglament orgànic, les ordenances (incloent les de naturalesa tributària), dels acords de creació i establiment de serveis comarcals i en cas de canvi en la seva forma de gestió, i els plans sectorials comarcals. També s’ha de pronunciar sobre la modificació del límits comarcals, el canvi de nom o capital de comarca i sobre aquelles iniciatives legislatives d’interès comarcal.
 
Les sessions del Consell d'Alcaldes són tancades al públic.
 
Formen part del Consell d'Alcaldes del mandat 2015-2019:
 
- Il·lm. Sr. Eudald Picas i Mitjavila (CiU), alcalde de Gombrèn i President del Consell d'Alcaldes
 
- Il·lm. Sr. Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès
 
- Sra. Dolors Costa i Martínez (CiU), regidora de l'ajuntament de Campdevànol
 
- Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu, (IdC-AM) (ERC), alcalde Campelles
 
- Il·lm. Sr. Xavier Sala i Pujol, (+C-ERC-AM), alcalde de Camprodon
 
- Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila (ERC-AM) alcalde les Llosses
 
- Il·lm. Sr. Amadeu Rosell i Martí (ERC-AM), alcalde de Llanars
 
- Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart (CiU), alcalde Molló
 
- Il·lm. Sr. Josep Tremps i Bosch (IpO-AM) (ERC), alcalde d'Ogassa
 
- Il·lma Sra. Núria Pérez Desel (IdP-AM) (ERC), alcaldessa de Pardines
 
- Il·lm. Sr. Josep Maria Corcuera i Orfeu, (CiU) alcalde de Planoles
 
- Il·lma. Sra. Immaculada Constans i Ruiz, (CiU), alcaldessa de Queralbs
 
- Il·lm. Sr. Marc Prat i Arrey (CiU), alcalde de Ribes de Freser
 
- Il·lm. Sr. Jordi Munell i Garcia, (CiU), alcalde de Ripoll
 
- Il·lm. Sr. Ramon Roqué i Riu (MES), alcalde de Sant Joan de les Abadesses
 
- Il·lma. Sra. Dolors Cambras i Saqués, (CiU), alcaldessa de Sant Pau de Segúries
 
- Il·lma. Sra. Anna Vila Palol, (IdS-CP), alcaldessa de Setcases
 
- Il·lm. Sr. Joan Bernades i Rosell, (CiU), alcalde de Toses
 
- Il·lma. Sra. Maria Carme Freixa i Bosch, (TpV-AM) (ERC), alcaldessa de Vallfogona
 
- Il·lma. Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret, (CiU), alcaldessa de Vilallonga de Ter